ευρυαγγείες προσώπου-σώματος

Το κόστος της θεραπείας εξαρτάται από την έκταση της  επιφάνειας που υπάρχει το πρόβλημα.