Μόνιμη αποτρίχωση για την περιοχή της μασχάλησ

Μόνιμα αποτελέσματα ,από τις 3 πρώτες συνεδρίες