Μόνιμη αποτρίχωση πηγούνι

11.00

προτεινόμενες εφαρμογές 8-10 (πλήν εξαιρέσεως)